Portfolio

Righthello

Righthello pomaga firmom z sektora B2B zdobywać nowych klientów poprzez automatyzację procesu sprzedaży bezpośredniej.  

Od strony produktu udostępniamy:
- wyszukiwarkę danych biznesowych;
- narzędzia automatyzujące cold mailing;
- 20 osobowy zespół ekspertów w pozyskiwaniu leadów i sprzedaży, który aktywnie pomaga klientom.

Righthello zaufało do dziś ponad 130 firm IT z całego świata.

Kontakt: 
Piotr Zaniewicz - CEO
Mail: piotr@righthello.com 
Bartosz Majewski - Head of Sales
Mail: bartosz@righthello.com